Ann-Sofie Gelfius Keramiker

1 -3 drejning för oval form

4. hoptryckning av drejade formen

5 – 6  nästa dag, arbete med den inre formen

7. nedskärning av kanten på den ovala formen

8. bearbetning av botten och yttre formen.

9. färdigställande av struktur och form på ovalen.