Ann-Sofie Gelfius Keramiker

Kontakt / info

Annso kort hår 160-2

Skålen, kärlformen och strävan efter det enkla, självklara ligger som grund för allt mitt arbete och drejningen tillhör
fortfarande höjdpunkterna i arbetet som mest består av unika bruksföremål.

Många av de ovala formerna är först drejade och sedan bearbetade för hand och här får jag möjlighet att få fram andra
ytstrukturer hos leran. Hänsynen till brukandet kan här komma lite i andra hand. En del kannor och kärl lämpar sig bäst
att kavla eller bygga och variationen med olika tekniker i arbetet känns stimulerande.Jag arbetar med olika stengodsmassor
och porslin.

Jag är medlem i KAOLIN sedan starten 1978 och den kooperativa arbetsformen passar mig bra.

Ni är välkomna att besöka min galleridel intill verkstaden i Älta, Nacka . Ta gärna kontakt först så vi kan komma överens
om tid.  Konstföreningar är också välkomna att boka in ateljébesök .

Ann-Sofie Gelfius
Erstaviksvägen 78
138 36 Älta

Tel. 070 496 03 75
ann-sofie@gelfius.se